Photo of Rondiene Novitz

Rondiene E. Novitz

managing partner
New York

New York
516-586-8513 VCard rnovitz@cmlawfirm.com

Cruser, Mitchell, Novitz, Sanchez, Gaston & Zimet, LLP

341 Conklin Street
Farmingdale, NY 11735